Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

          Fonduri europene pentru investiţii în servicii medicale de urgenţă la Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma și Damian Rădăuți

   

    Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma și Damian Rădăuți şi alte 4 unităţi sanitare din judeţul Suceava sunt beneficiare ale proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru dotarea infrastructurii de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe.

            Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional si local.

            Rezultate așteptate: Prin implementarea proiectului activitatea medicală desfășurată în unități sanitare care beneficiază de dotări și/sau lucrări va fi eficientizată. Aceasta constă în creșterea capacității de tratarea a persoanelor oferind servicii medicale îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente, prin înnoirea gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau prin îmbunătățirea infrastructurii unității.

Valoarea totală a proiectului este de 49.827.935,24 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 34.879.554,75 lei 

Defalcarea pe parteneri a valorii totale a proiectului:
o 44.409.977,26 lei pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SFÂNTUL IOAN CEL NOU" SUCEAVA
o 2.542.080,05 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
o 191.339,30 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
o 890.234,43 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
o 1.794.304,20 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI
Perioada de implementare a Proiectului este de 72 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și data de 31.12.2019.

                                                                                                                                             COMUNICAT DE PRESĂ 28 MAI 2019

  Informatii suplimentare la adresa web a programului  : www.inforegio.ro 

                                                            sau la adresa : facebook.com/inforegio.ro

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro